Home

Behandeling van houtwerk heeft tot doel alle aanwezigheid van insecten en schimmels te vernietigen en het hout te beschermen tegen nieuwe aantastingen.

Een professioneel uitgevoerde houtbehandeling zal bijgevolg niet enkel een genezend ( curatief ) karakter hebben, maar tevens een voorbehoedende ( preventieve ) functie blijven behouden in de tijd.

Juiste bepaling van de soort aantasting is cruciaal voor een goede behandeling. De meest bij ons voorkomende houtborende insecten zijn de huisboktor ( Hylotrupes bajulus ), de kleine klopkever ( Anobium punctatum ), de spinthoutkever ( Lyctus spp. ) en de grote klopkever ( Xestobium rifovulosum ).

Created by C3N ICT